UN DÍA
A L’ESCOLA

Quan una família arriba a l’escola intentem acollir totes les seves particularitats, ens entrevistem per intercanviar informació important per així poder fer la transició de casa a l’escola el més suau i respectuosa possible. També durant el dia a dia les famílies i mestres gaudeixen d’estones compartides per conèixer més els infants i les seves necessitats.

De les 7:45 fins les 8:55 és hora d’acollida. Els infants es van incorporant a les aules específiques que realitzen aquesta funció. Les criatures que arriben abans de les 8:45 poden esmorzar a l’escola, la resta esmorzaran a casa.

A les 9:00 comença la rebuda dels infants tot atenent les demandes o comentaris de les famílies. Durant aquesta estona s’endrecen els objectes personals amb la col·laboració de la persona que acompanya l’infant a l’escola. Mentre van arribant gaudeixen d’una estona de joc. 

A les 9:30 acomiadem els acompanyants i comprovem si ja ha arribat tothom. Ens saludem totes plegades desitjant-nos un bon dia i cantant una cançó.  Aquesta estona de rotllana també l’aprofitem per parlar del què podem fer durant el dia, de com ha anat el cap de setmana o d’altres esdeveniments.

Seguidament realitzem les activitats especifiques o els tallers, que varien segons el dia de la setmana. En acabar la primera sessió d’activitat educativa arriba el moment de l’esbarjo i anem al pati a jugar una estona a l’aire lliure. 

Quan tornem a l’aula ens preparem per anar a dinar: anem al lavabo o canviem el bolquer, ens rentem les mans, prenem el pitet… Durant l’estona de dinar propiciem un ambient tranquil per gaudir dels àpats adaptant-nos a les necessitats evolutives dels infants.

Amb la panxa plena arriba un moment pel descans: endrecem  el pitet, ens renten les mans i la cara, preparem les màrfegues i anem a dormir. Passada aquesta estona i a mesura que ens anem despertant, ens anem aixecant amb tranquil·litat sempre respectant el descans dels companys/es.

A les tardes quant tothom ja s’ha llevat, fem una altra activitat seguida d’una estona d’esbarjo fins l’hora de berenar. Després de berenar, fem el recull del dia recordant tot el que s’ha viscut durant la jornada. També gaudim d’una estona de joc mentre van arribant les persones que venen a buscar als infants.

La sortida és de 16:45 a les 17:15. En aquesta mitja hora les famílies poden gaudir d’estar una estoneta a l’escola i l’educadora atén a les seves necessitats.

Cada dia el personal educatiu prepara les aules depenent de l’activitat que es proposi dur a terme. Per treballar el joc simbòlic i creatiu s’organitzen els espais on els infants manipulen lliurement el material que es disposa de manera intencionada.

CENTRE AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB EL CODI: 08049452 (DOGC DEL 19-03-1993)
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No se han encontrado entradas.