LA
NOSTRA
ESCOLA
BREU HISTÒRIA

El centre va iniciar la seva activitat el setembre del 1974, un grup de mestres del barri va voler donar resposta a la demanda de diverses famílies, d’un centre amb intencionalitat educativa adreçat als infants més petits.

Aquest inici va coincidir amb la creixent incorporació de les dones al món laboral que va  generar una demanda  d’espais per a la petita infància. El centre, doncs, va obrir les seves portes com a parvulari, acollint infants de 12 mesos fins a 6 anys. Acomplint d’aquesta manera una funció imprescindible per a moltes de les famílies del nostre barri, d’antiga tradició obrera, es va anar definint el caràcter de l’entitat: un espai pel desenvolupament dels infants més petits que oferia a les famílies la possibilitat de sentir-se acompanyades en l’educació de les seves criatures.

Durant aquests 45 anys d’existència de l’escola bressol, els equips que hi hem anat formant part, hem pogut reflexionar sobre les metodologies pedagògiques més apropiades pel desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys.

L’equip actual s’inspira amb els mètodes, M.Montessori, Waldorf,  E.Pikler L.Malaguzzi, J Piaget i E Goldshmied.

Cap metodologia és perfecta ni perdurable, les persones evolucionen, per tant la metodologia ha de ser flexible, canviant i adaptable a les característiques de cada època i individu. Per aquest motiu entenem que la tasca educativa es troba en renovació constant. Aquí us oferim una relació dels punts imprescindibles i bàsics en la nostra aproximació a la tasca educativa.

  • L’infant ha de poder viure lliurement seguint els seus impulsos sense frenar la tendència a desenvolupar-se, i respectant sempre el seu ritme per tal de crear-se a si mateix.
  • L’infant es el principal protagonista de seu desenvolupament, però l’educadora i guia és qui potencia el seu creixement, l’autodisciplina i les sanes relacions socials en un clima de llibertat i respecte a la seva manera de ser, sentir o pensar.
  • Creure en la capacitat de cadascun dels infants és el primer pas per potenciar el seu creixement, observar les diferencies individuals per part de l’educadora i també afavorir un clima de col·laboració que enriqueixi al grup d’infants. L’objectiu és preparar a les criatures per ser lliures per sentir, pensar, escollir decidir i actuar. També és important l’educació cap a l’autonomia per poder aconseguir aquesta llibertat.

El creixement natural de les criatures comporta nivells progressius com:

  • La independència física basant-se en si mateixes.
  • La independència afectiva per mitjà de la seguretat i l’autoestima.
  • La independència de voluntat per escollir lliurement.
  • La independència de pensament mitjançant el desenvolupament del sentit crític.

Per aquests motius és important que l’infant des de molt petit sigui el que cuidi de les seves coses.

L’EQUIP EDUCATIU

Som un equip estable amb molts anys d’experiència, implicat i amb ganes de compartir amb les famílies l’aventura d’acompanyar els infants en el seu procés de criança. Un dels nostres objectius es vetllar per la creació i manteniment d’un equip pedagògic preparat i al mateix temps en constant formació.

L’equip està format per Mestres i especialistes en Educació Infantil, que vetllen pels interessos i necessitats dels infants, aconseguint el seu confort i benestar. Cada grup classe té una educadora, la qual fa un seguiment diari del seu grup i es preocupa per la seva correcte evolució. Un  mestre de Música que coordina el projecte Sons per la infància. L’equip directiu és l’encarregat dels aspectes organitzatius del centre, i coordina les funcions pedagògiques de l’equip docent. El personal de serveis el forma: un administrador, una cuinera i una feinera. 

Tots els infants tenen una educadora i aula de referència, encara que poden ser atesos per qualsevol membre de l’equip educatiu, o per altres professionals que participin d’alguna activitat escolar, i els infants poden circular  per tot l’espai de l’escola.

 

ELS SERVEIS I ESPAIS
L’escola es compon d’un local amb una superfície total de 195,19 m2, distribuïts en 4 aules, una sala d’usos diversos, i una terrassa de 170 m2, ubicats a l’entresol d’un edifici en règim de comunitat de veïns.

La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, i una atmosfera càlida i alegre.

L’escola disposa de 49 places autoritzades pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, distribuïdes de la manera següent:

Una aula de lactants – Vuit alumnes

Una aula  de caminants – Dotze alumnes

Una aula de petits – Tretze alumnes

Una aula de grans – Setze alumnes

LA LLENGUA PRÒPIA DEL CENTRE

D’acord amb el principi pedagògic l’escola té el català com a llengua de treball i de relació amb les famílies. Tanmateix es respectarà la llengua materna de cada alumne, introduint a poc a poc el català com a llengua de comunicació, tenint sempre present el procés d’adaptació lingüística de cadascun d’ells.

HORARI
L’escola roman oberta de 7:45 a 18:00.

L’horari de classe és de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:15.

De 12:00 a 15:00 s’ofereix servei menjador.

De 7:45 a 9:00 i de 17:15 a 18:00 es disposa de servei d’acollida.

CALENDARI

L’escola comença la primera setmana de setembre entre el dia 4 i el 6 i finalitzen el 24 de juliol, per a tots els infants. Del 25 fins el 31 de juliol  l’escola organitzarà setmana d’estiu pels alumnes del centre, sempre tenint present que hi  hagi un mínim d’alumnes.

Per donar acompliment a les festes laborals que assenyala el conveni de treball del sector, aquesta escola roman tancada, a banda de les festes legalment establertes, 10 dies laborables que són repartits entre Nadal, Setmana Santa i algun pont.  Cada curs escolar es lliura a les famílies el calendari que correspon.

SERVEI DE MENJADOR

El dinar és una activitat plenament integrada a la tasca educativa general. És una ocasió immillorable per treballar els hàbits d’higiene, organització i de convivència.

L’horari de menjador és de 12:00 a 15:00; després de dinar fem la migdiada.

L’escola té en compte les intoleràncies alimentàries i la incorporació progressiva de l’alimentació dels nadons. La nostra cuinera prepara deliciosos plats frescos i de temporada. La combinació dels aliments està pensada perquè el dinar formi part d’una dieta sana i equilibrada. Supervisada per una dietista.

COST I FINANÇAMENT
L’escola és privada sense ànim de lucre, essent el cost total d’una plaça a càrrec de les famílies.

L’administració i la direcció del centre aprova el pressupost anual de l’escola i en fixa les quotes. Es pagaran onze mensualitats (de setembre a juliol, ambdós inclosos).

El centre disposa de l’equipament que els infants necessiten per anar a l’escola: matalàs per dormir, motxilla, bata, xandall, etc.

CENTRE AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB EL CODI: 08049452 (DOGC DEL 19-03-1993)
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No se han encontrado entradas.