LA

NOSTRA

ESCOLA

L’escola Bressol Donald té una llarga trajectòria Des del 1974 treballem per educar, acollir i atendre als infants del barri del Poblenou de Barcelona.

Perquè els infants puguin obrir-se al món, experimentar, descobrir, etc., cal que se sentin segurs a nivell emocional i que tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social. L’equip educatiu de l’escola treballa per assolir aquest benestar i aquesta seguretat. Per assolir el benestar considerem fonamental treballar colze a colze amb les famílies i generar un espai d’harmonia.

PROJECTE

El projecte de Música per a Nadons “Sons de la Infància” està basat en el desenvolupament de l’infant a través de l’experimentació i el propi descobriment mitjançant l’audició, el ritme, la veu i el moviment corporal. Entenent la música com una eina indispensable en el camí cap al creixement evolutiu, emocional i conductual de l’infant, fent que la música sigui una eina vertebral de l’activitat de l’escola.

ELS ESPAIS

Dos locals amb una superfície total de 195,19 m2, i una terrassa de 170 m2, ubicats a l’entresol d’un edifici en règim de comunitat de veïns.

La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, i una atmosfera càlida i alegre.

COST I FINANÇAMENT

L’escola és privada essent el cost total d’una plaça a càrrec de les famílies.

L’administració i la direcció del centre aprova el pressupost anual de l’escola i en fixales quotes. Es pagaran onze mensualitats (de setembre a juliol, ambdós inclosos).

El centre disposa de l’equipament que els infants necessiten per anar a l’escola: matalàs per dormir, motxilla, bata, xandall, etc.

LLENGUA PRÒPIA DEL CENTRE

D’acord amb el principi pedagògic l’escola té el català com a llengua de treball i de relació amb les famílies. Tanmateix es respectarà la llengua materna de cada alumne, introduint poc a poc el català com a llengua de comunicació, tenint sempre present el procés d’adaptació lingüístic de cada un d’ells.

Descobrim la llengua anglesa a partir del 18 mesos.

HORARI

L’escola roman oberta de 7:45 a 18:00.

L’horari de classe és de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:15.

De 12:00 a 15:00 s’ofereix  servei menjador.

De 7:45 a 9:00 i de 17:15 a 18:00 es disposa de servei d’acollida.

PERSONAL DEL CENTRE

L’equip educatiu esta format per: una Directora, una Coordinadora i sis Mestres o Educadores especialistes en educació infantil. El personal de serveis el forma: un Administrador, una Cuinera i una Feinera.

Suport psicopedagògic: L’escola compta amb una psicopedagoga, que ens ajuda a promoure processos d’ensenyament i aprenentatge a les aules, en els quals les interaccions entre els protagonistes (alumnat, família i escola) siguin positives i constructives.

CALENDARI

Les classes s’inicien la primera setmana de setembre entre el dia 4 i el 6 i finalitzen el 24 de juliol, per a tots els infants.

Del 25 de juliol fins el 31 d’agost l’escola organitzarà Escola d’Estiu pels alumnes del centre i infants d’altres centres, sempre tenint present que hi  hagi un mínim d’alumnes per setmana.

Per donar acompliment a les festes laborals que assenyala el conveni de treball del sector, aquesta escola roman tancada, a banda de les festes legalment establertes, 10 dies laborables que són repartits entre Nadal, Setmana Santa i algun pont.

Cada curs escolar es lliura a les famílies el calendari que correspon.

SERVEI DE MENJADOR

El dinar és una activitat plenament integrada a la tasca educativa general. És una ocasió immillorable per treballar els hàbits d’higiene, d’ordre i de convivència, (rentar-se les mans, parlar en veu baixa, restar assegut a la cadira… etc.).

L’horari de menjador és de 12:00 a 15:00; desprès de dinar es fa la migdiada.

L’escola té en compte les intoleràncies alimentaries i la incorporació progressiva de l’alimentació dels nadons. La nostra cuinera prepara deliciosos plats frescos i de temporada. La combinació dels aliments està pensada perquè el dinar formi part d’una dieta sana i equilibrada. Supervisada per una dietista.

CENTRE AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB EL CODI: 08049452 (DOGC DEL 19-03-1993)